Online Cursus: Arbeidsgebonden Trillingen

Online Cursus: Arbeidsgebonden Trillingen

Deze opleiding is erkend door SKO-Hobéon en levert u als arbeidshygiënist of
veiligheidskundige 1 studiepunt op.

Normaliter duurt deze cursus 1 dag. Om deze cursus online aan te kunnen bieden
is deze opgebouwd uit 2 sessies van 3 uur, tezamen 1 volwaardige cursus.

Tijdens deze cursus wordt begonnen met een uitleg van de wetgeving, afgeleid
van de Europese richtlijn en hoe dit geïmplementeerd wordt in de RI&E.
Vervolgens wordt behandeld hoe de dagelijkse trillings-blootstelling kan worden
bepaald uit meetresultaten en tijdsduur. Maatregelen ter verlaging van de
blootstelling worden ook besproken.

Naast theoretische uitleg gaan de deelnemers aan de slag met berekenen van de
dagdosis en in het bijzonder zal gekeken worden naar de juiste x- y- en z- as
oriëntatie. Tijdens deze cursus maken we o.a. gebruik van (delen van) de
Europese Richtlijn 2002/44/EG (Trillingen), de normen ISO 2631 en ISO 5349 en
het Arbobesluit.

Docent: Bas Möllenkramer, Möllenkramer Training
Data: Vrijdag 18 juni + vrijdag 2 juli
Tijd sessies: 13.00 – 16.00 uur
Platform: Microsoft Teams
Kosten: 250 euro (excl. BTW) per deelnemer

Voor nadere informatie:
Henrick van Niekerk, Senior Accountmanager BaSystemen
06 42651783 / henrick@basystemen.nl

Of via het algemene nummer BaSystemen 050 5712124 / info@basystemen.nl

Zijn uw medewerkers beschermd?

Zijn uw medewerkers beschermd?

Pasvorm van adembescherming kwantitatief toetsen met de AccuFIT9000 PRO

About

Make a Difference, Make it Count.

De nieuwe AccuFIT9000 PRO is een kwantitatieve face fit (QNFT) tester die in staat is om de pasvorm van alle type maskers op een specifiek gelaat te testen. Face fit testen is al jaren een verplichting in de asbestbranche, maar inmiddels ook zeer gebruikelijk in de industrie en binnen brandweerkorpsen. Het fittesten geeft inzicht door een Fit Factor te berekenen. Met de AccuFIT9000 PRO kunt u de adequate ademhalingsbescherming voor uw medewerkers garanderen.

Moderne hardware en software, snelle gebruikersinterface

Standalone werkingsmodus, geen PC benodigd

PC-modus via LAN, Wi-Fi of USB

Poweruser werkingsmodus, tot wel vier AccuFIT9000 PRO toestellen gelijktijdig bedienen

Uiterst gevoelige Condensation Particle Counter (CPC)

Inclusief software voor remote-bediening en het opslaan en verwerken van resultaten

How

Kwantitatief Face Fit Testen

Met de nieuwe AccuFIT9000 PRO haalt u de meest moderne kwantitatieve fit tester in huis. Kwantitatief fit testen wordt voorgeschreven door onder andere NIOSH en OSHA. Het meetprincipe wat wordt gehanteerd staat bekend als CPC, ofwel Condensation Particle Counting. Internationaal wordt deze als de meest accurate en representatieve methode gezien. Het uitvoeren van een kwantitatieve fit test kan middels verschillende protocollen. De meest toegepaste in Europa is het zogenaamde HSE protocol (HSE 282/28).  Ook wordt het OSHA protocol regelmatig gebruikt, met name door internationale bedrijven met komaf uit de Verenigde Staten.

De AccuFIT9000 PRO kwantitatieve fit tester kan nagenoeg alle typen adembeschermingsmiddelen testen:

 • FFP1/2/3 Wegwerpmaskers
 • N95/N97/N99 Wegwerpmaskers
 • Halfgelaatsmaskers
 • Volgelaatsmaskers
 • CBRN (Militaire) gasmaskers
 • PAPR’s (Powered Air-Purifying Respirators)
 • SCBA’s (Self-Contained Breathing Apparatus)

Kortom, vrijwel alles is mogelijk met één en hetzelfde fit test apparaat. De CPC-technologie van de AccuFIT9000 PRO is erg modern en heeft een hoge gevoeligheid. Hierdoor is het aanmaken van extra partikelen bijna niet meer nodig!

How

Productspecialist Khoa aan het woord:

How

Interesse gewekt? Neem contact op en één van onze specialisten voorziet u graag van een demonstratie en advies!

G7 EXO; dé Areamonitor van de toekomst, nu beschikbaar!

G7 EXO

dé Areamonitor van de toekomst, nu beschkbaar!

About

Monitors the area. Disrupts the industry.

Ontmoet G7 EXO — ‘s werelds eerste cloud-verbonden area monitor met geïntegreerde 2G/3G/4G communicatie. Wanneer de G7 EXO is opgestart, verbindt hij zich automatisch met het Blackline Safety Cloud, om real-time uw site te kunnen monitoren op veiligheid van uw medewerkers. Met G7 EXO haalt u de meest intelligente en veelzijdige omgevingsmonitor in huis voor tijdens uw project of onderhoudsstop.

2G/4G Direct-to-Cloud GPS Areamonitor

100+ dagen accuduur

Ontelbare sensorcombinaties mogelijk

O.a. H2S, LEL (IR/MPS), PID, Cl2, SO2, NH3

ATEX Zone 0 en IP65 Gecertificeerd

Diffusie en gepompte versies leverbaar

Meetdata, altijd en overal toegankelijk

How

Connectiviteit overal en altijd, voor veiligheid overal en altijd.

In tegenstelling tot inferieure alternatieven is de G7 EXO altijd direct verbonden met de cloud zonder afstandslimieten tussen meerdere areamonitoren, of een maximaal toelaatbaar aantal toestellen op hetzelfde netwerk. G7 EXO komt met geïntegreerde cellulaire connectiviteit met ondersteuning in meer dan 100 landen met multi-roaming technologie. 

How

Productspecialist Wout aan het woord:

How

Interesse gewekt? Neem contact op en één van onze specialisten voorziet u graag van een demonstratie en advies!

Online Cursus: Arbo Geluid Specialist

Online Cursus: Arbo Geluid Specialist

Het daverende succes van onze vorige online cursus heeft ons doen besloten om in de maanden November en December wederom een online module aan te bieden; de Arbo Geluid Specialist!

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het verlagen van dagelijkse blootstelling aan geluid volgens de arbeidshygiënische strategie. Daarbij introduceren we o.a. bronaanpak, overdracht vermindering en taakroulatie. Ook worden een aantal hieraan verbonden onderwerpen besproken waaronder frequentie-analyse in octaafbanden, aanmeten van gehoorbeschermers in octaafbanden, meten van zeer hoge geluidniveaus.

Deze opleiding is erkend door Hobéon SKO. We gaan ervan uit dat de deelnemers de cursus Geluid in het Arbobesluit: Meten en Rekenen (of gelijkwaardig) al eerder hebben gevolgd. Ook mensen die ervaring hebben met geluidmeten kunnen deelnemen. Normaliter duurt deze cursus één dag. Om deze cursus online aan te kunnen bieden is deze opgebouwd uit 2 sessies van 3 uur gegeven. We geven de cursus in november en december.

Docent: Bas Möllenkramer, Möllenkramer training
Hobéon SKO: 1 studiepunt
Kosten: 200 euro (excl. BTW) per deelnemer per cursus van 2 sessies

Cursus november 2020
Data: 5 en 6 november (2 sessies totaal, 1 sessie per dag)
Tijd sessies: 09.00 – 12.15 uur
Online medium : Microsoft Teams

Cursus december 2020
Data: 11 en 18 december (2 sessies totaal, 1 sessie per dag)
Tijd sessies: 13.00 – 16.15 uur
Online medium : Microsoft Teams

Voor nadere informatie of opgave neem contact op met:
Henrick van Niekerk
+31642651783
henrick@basystemen.nl

Explosiegevaar meten voor stof en gas

Explosiegevaar meten voor stof en gas

Explosiegevaar meten voor stof en gas

Voornamelijk de chemische industrie, maar bijvoorbeeld ook de voedingsindustrie of zelfs boeren bedrijven hebben te kampen met explosiegevaar. In dit artikel beschrijft BaSystemen kort en krachtig:

 • Gevaren bij
 • Nederlandse regelgeving omtrent
 • Mogelijkheden om vroegtijdig te alarmeren

Basis van een explosie

Bij een explosie verbrandt er in één keer heel veel van een brandbare stof, vaak ontstaat vervolgens brand. De brandbare stof kan een gas zijn, waarbij we spreken van een gasexplosie. Maar de brandbare stof kan ook een wolk stofdeeltjes zijn die ontbrandt, waarbij we spreken van een stofexplosie. Veel voorkomende gassen bij een explosie staan hieronder in de tabel. Bij stof is het risico niet altijd eenvoudig in te schatten.

Gas

Explosiegebied

Methaan (hoofdbestandsdeel aardgas)

4,4 – 16%

Waterstof

4,1% – 74,8%

Propaan

2,1% – 9,5%

Benzine

1,4% – 7,6%

Diesel

0,6% – 6,5%

Butaan

1,8% – 8,4%

Kerosine

0,6% – 4,9%

 

Stof

Melkpoeder

Graan

Meel

Houtstof

Metaalpoeder

Suiker

Kruiden

Voor een explosie zijn namelijk drie basiselementen nodig die hiernaast in de vuurdriehoek staan genoemd. Namelijk:

1) Brandstof

Ten allen tijde moet er voldoende brandstof aanwezig zijn om brand te veroorzaken. Echter aardgas kan branden, maar hoeft net als uit het gasfornuis niet direct te exploderen. Daarvoor moet er aan de lagere explosiegrens worden voldaan die hierboven in de tabel worden genoemd. Maar let op: er mag ook niet te veel brandbaar gas aanwezig zijn. Dat wordt de hogere explosiegrens genoemd die ook hierboven staat genoteerd.

2) Warmte

De ontbrandingstemperatuur is de minimale warmte die nodig is om een stof te laten ontbranden. Bij methaan is dit bijvoorbeeld −188 °C. Elk gas heeft zijn eigen soortelijke ontbrandingstemperatuur.

3) Zuurstof

De derde factor die aanwezig moet zijn voor een ontbranding is zuurstof. Met methaan als voorbeeld is de reactie die dan plaatsvindt: 2 O2 + CH4 -> 2 H2O + CO2.

(4) Ontsteking + kettingreactie

TemperatuurMocht een van bovenstaanden ontbreken (of weggenomen worden) dan gaat het feest niet 
door. Wanneer alle drie aanwezig zijn is een vonkje, vlam of andere ontsteking voldoende om brand of explosie te veroorzaken. Waarbij de reactie genoemd bij punt 3 plaatsvindt en omdat er nu een vlam is, deze reactie in een razend tempo voorzet.

Explosiegevaar in het arbobesluit 

Richtlijn 1999/92/EG (ookwel ATEX 153). Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar. In het kort:

 1. De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.
 2. Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer op een plaats of in een ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, mag de werknemer zich alleen bevinden op die plaats of in die ruimte indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is.
 3. De werkgever die verantwoordelijk is voor de arbeidsplaats, coördineert de uitvoering van alle maatregelen inzake veiligheid en gezondheid.

ATEX zones moeten duidelijk dus in kaart worden gebracht en duidelijk worden aangegeven. Hier mag ook niet worden gewerkt met apparatuur die niet explosieveilig is. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen drie zones. Namelijk:

 1. Gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;
 2. Gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur;
 3. Gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur;

Hierbij geldt: Hoe hoger het getal, hoe kleiner de kans op of duur van een explosieve atmosfeer.


Stofexplosies kunnen nog krachtiger zijn dan gasexplosies. Daarom is het aan te bevelen dat productie- of opslaglocaties van meel,  graan, diervoeders, melkpoeder, houtstof, metaalpoeders enzovoorts de risico’s voor het ontstaan van een stofexplosie in kaart brengen en controleren. Een stofexplosie kan namelijk door de kracht van de eerste explosie meer stofwervelingen creeëren waardoor secundaire stofexplosies kunnen plaatsvinden. Het gevolg is een kettingreactie waarbij de opvolgende secundaire stofexplosies meestal veel zwaarder zijn dan de primaire stofexplosie. De secundaire stofexplosies kunnen zo met hoge snelheid door een heel gebouw razen.
Als er deeltjes kleiner dan 500um aanwezig zijn kan er sprake zijn van stofexplosiegevaar. In de meeste gevallen is een stoflaagdikte van 0,1 mm al voldoende om een ontplofbaar stof-luchtmengsel te creëren. Een praktische richtlijn vanuit ISZW is daarom dat stofexplosiegevaar aanwezig is als men zijn voetstappen op de vloer kan zien. 

Explosiemeters (gas en stof)

Zoals eerder genoemd mag een werknemer – wanneer kans bestaat op brand of explosie – zich alleen in die ruimte bevinden indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is. Daarom krijgen wij vaak de vraag naar meetapparatuur om lagere explosieniveaus vroegtijdig te signaleren.

Voor gas zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Vier veelgebruikte opties zijn hieronder genoemd. Alle toestellen zijn Atex gecertificeerd en zullen in explosieve omgevingen geen ontstekingsbron zijn.

 1. Draagbare enkel- of multigas-detector met LEL-sensor
 2. Multigas-detector met pomp het inspecteren of vrijgeven van risicogebieden
 3. Verplaatsbare gebiedsbewaking met functie om via sms/mail te alarmeren
 4. Stationaire puntdetectie voor continue monitoring van ATEX zones.

Voor het indicatief meten van stof bestaat de Microdust Pro 2. Dit is een indicatieve stofmonitor met een hoog meetbereik in zowel hoeveelheid stofdeeltjes als grootte van de stofdeeltjes. Voor specifieke aanvragen kunt u gerust contact opnemen met onze specialisten.

Casella CEL-712 Microdust Pro II