Deze opleiding is erkend door SKO-Hobéon en levert u als arbeidshygiënist of
veiligheidskundige 1 studiepunt op.

Normaliter duurt deze cursus 1 dag. Om deze cursus online aan te kunnen bieden
is deze opgebouwd uit 2 sessies van 3 uur, tezamen 1 volwaardige cursus.

Tijdens deze cursus wordt begonnen met een uitleg van de wetgeving, afgeleid
van de Europese richtlijn en hoe dit geïmplementeerd wordt in de RI&E.
Vervolgens wordt behandeld hoe de dagelijkse trillings-blootstelling kan worden
bepaald uit meetresultaten en tijdsduur. Maatregelen ter verlaging van de
blootstelling worden ook besproken.

Naast theoretische uitleg gaan de deelnemers aan de slag met berekenen van de
dagdosis en in het bijzonder zal gekeken worden naar de juiste x- y- en z- as
oriëntatie. Tijdens deze cursus maken we o.a. gebruik van (delen van) de
Europese Richtlijn 2002/44/EG (Trillingen), de normen ISO 2631 en ISO 5349 en
het Arbobesluit.

Docent: Bas Möllenkramer, Möllenkramer Training
Data: Vrijdag 18 juni + vrijdag 2 juli
Tijd sessies: 13.00 – 16.00 uur
Platform: Microsoft Teams
Kosten: 250 euro (excl. BTW) per deelnemer

Voor nadere informatie:
Henrick van Niekerk, Senior Accountmanager BaSystemen
06 42651783 / henrick@basystemen.nl

Of via het algemene nummer BaSystemen 050 5712124 / info@basystemen.nl