Systemen

Systemen
Alleenwerkerssystemen kunnen ingezet worden wanneer uw medewerkers in een risicovolleomgeving alleen te werk gaan. De alleenwerkerssystemen waarschuwen wanneer de medewerker niet meer beweegt of wanneer er een val wordt gedetecteerd. Het is mogelijk om met diverse alleenwerkerssystemen als collectief te communiceren bij calamiteiten.

Alle 11 resultaten