Biogasinstallaties en de arbowet

Biogasinstallaties en arbowet. We komen het steeds vaker tegen: Vergisters die op gebied van veiligheid en gezondheid aan de tand worden gevoeld door de inspectie. Zeer begrijpelijk, maar niet altijd even leuk. In dit artikel legt BaSystemen kort en krachtig uit:

 • Gevaren bij biogasinstallaties
 • Nederlandse regelgeving omtrent alleenwerken en gasdetectie
 • Oplossingen uit de praktijk

 

Gevaren bij biogasinstallaties

Het voornaamste gevaar: gas. Dat kan betekenen explosief gas (methaan) of giftig gas (waterstofsulfide/ammoniak/kooldioxide). De risico’s die hier zijn worden regelmatig vergeleken met de petrochemische industrie. Wij zijn er niet om erover te oordelen of dit juist is of niet, wél om kennis te delen en te ondersteunen in oplossingen. Gassen die voorkomen rondom biogasinstallaties:

Gas Molecuulformule Percentage
Methaan CH4 30-80%
Koolstofdioxide CO2 35%
Waterstofsulfide H2S 0-2%
Ammoniak NH3 0-2%
Waterdamp H20 0-2%

Naast explosie-, bedwelming- en verstikkingsgevaar hebben medewerkers op biogasinstallaties ook vaak te maken met besloten ruimtes. En dat alles mogelijk ook nog eens in combinatie met alleenwerken.

Alleenwerken

Te vergisten afval is schaars en duur, wat de rendabiliteit van zo’n installatie niet ten goede doet.
Soms wordt er dus voor gekozen om (avond- of weekend-) diensten alleen te draaien waardoor er op de RI&E een extra punt verschijnt: alleenwerken.
Ook wanneer meerdere collega’s in de buurt zijn, maar het niet bijzonder is als men uren lang uit elkaars zicht is, valt dit onder ‘alleenwerken’ en moet er deugdelijke opvolging zijn in geval van nood.

In de Arbowet staan geen speciale eisen genoemd voor alleenwerkers. Er is echter 1 maar. Werkgevers zijn namelijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving van hun werknemers.  Zoals al eerder genoemd betekent dit voor de alleenwerkers:

 • Zorg dat er deugdelijke opvolging is in geval van nood.

In de praktijk kan dit zijn:

 • Werk zoveel mogelijk met meerdere mensen die elkaar in het zicht hebben

Mocht dit niet mogelijk zijn:

 • Geef elke ‘’alleenwerker’’ een man-down apparaat met een noodknop. Deze gaat in alarm wanneer de noodhendel wordt overgehaald, een val is gedetecteerd óf er gedurende lange periode helemaal geen beweging is gedetecteerd.

Gasdetectie


Zoals al eerder genoemd zijn er op een biogasinstallatie gevaarlijke gassen aanwezig, wat risico’s met zich meebrengt. Het is daarom verplicht om rond te lopen met gasdetectie die in ieder geval beschikt over de volgende sensoren:

 1. Zuurstof (O2)
 2. LEL (explosieve gassen waaronder CH4)
 3. Koolmonoxide (CO)
 4. Zwavelwaterstof (H2S)
 5. Een eventuele aanvulling hierop is ammoniak (NH3)

Oplossingen uit de praktijk


Bij BaSystemen hebben we tal biogas installaties aan een oplossing mogen helpen, die ook voor de inspectie toereikend waren. Om bovenstaande problemen in één keer te tackelen raden wij vaak de Blackline G7c aan. Dit is een apparaat dat bovenstaande gassen detecteert en tegelijkertijd man-down functionaliteiten heeft ingebouwd voor noodgevallen. Voor vragen, neem contact met ons op.

Een gave functie is dat het apparaat met een zogenaamde heat-map inzicht geeft in de risicovolle omgevingen. Hierin geven groene stipjes lage waardes aan, terwijl rode stipjes hoge gas waardes karakteriseren.