Blogs

Fijnstof meten

Gepubliceerd op: 10 april 2024

In moderne werkomgevingen is het beheersen van fijnstof van cruciaal belang voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Fijnstof, bestaande uit kleine deeltjes die in de lucht zweven, kan afkomstig zijn van verschillende bronnen en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij langdurige blootstelling. Dit artikel behandelt uitgebreid de belangrijkste aspecten van fijnstof: Wat is fijnstof? Mogelijke bronnen van fijnstof. Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet over fijnstof meten. De beste meetapparatuur voor een veilige werkomgeving.

Lees meer

Veilig Werken in Besloten Ruimtes

Gepubliceerd op: 10 april 2024

Werken in besloten ruimtes brengt specifieke risico's met zich mee die aandacht en voorzorgsmaatregelen vereisen volgens de Arbowet. In deze informatieve blog behandelen we de essentiële informatie over werken in besloten ruimtes, inclusief de gevaren, regelgeving en het belang van gasdetectoren voor veiligheid. In dit artikel bespreken we: Wat is een besloten ruimte? Wat zijn de gevaren van besloten ruimtes? Wat staat er in de regelgeving over besloten ruimtes? Geschikte gasdetectors voor het werken in besloten ruimtes.

Lees meer

Benzeen meten? Zo doe je dat!

Gepubliceerd op: 3 maart 2023

Vandaag de dag wordt een deel van werkend Nederland nog altijd blootgesteld aan benzeen. In sommige gevallen lukt het de industrie nog niet om benzeen te vervangen door een minder schadelijke stof. Eveneens is het in bepaalde processen een onvermijdelijke bijvangst, waar men mee te dealen heeft. In dit artikel beschrijven we: Wat is benzeen? Waar komt benzeen voor? Gevaren van benzeen, Grenswaarden van benzeen , Hoe moet ik benzeen meten?

Lees meer

Welk man down systeem werkt nou het best?

Gepubliceerd op: 15 februari 2023

Door continue verbetering van processen, zowel organisatorisch als technisch, is het steeds minder vaak nodig om met meerdere personen een taak uit te voeren. Echter introduceert deze positieve ontwikkeling ook een mogelijk arbeidsrisico, namelijk het toenemen van solitair werken. In dit artikel bespreken we de ins en outs van het alleen werken en wat je als werkgever kunt doen om toch veilig om te kunnen gaan met deze situatie.

Lees meer

Face Fit Testen? Hoe werkt dat?

Gepubliceerd op: 9 februari 2023

Beginnen met face fit testen? In dit artikel leggen we je uit hoe dat precies in zijn werk gaat. Ook geven we je een aantal handige tips mee om het face fit testen nog makkelijker te maken.

Lees meer

Waterstof meten, 3 gasmeters om veilig mee te werken

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022

U wilt graag waterstof meten en bent op zoek naar de beschikbare oplossingen anno nu. Daarom beschrijft BaSystemen in dit artikel: Waterstof, wat is het en waar kom je het tegen? Wat zijn de gevaren van waterstof? Wat zegt de Nederlandse regelgeving over werken met

Lees meer

CO2 meter kopen? De 3 populairste meetinstrumenten

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022

Bij BaSystemen krijgen we de laatste maanden steeds vaker de vraag naar meetapparatuur voor CO2 / binnenklimaat. Hoewel er in de eerste maanden van de pandemie vooral werd gestuurd op afstand houden en het dragen van een mondkapje, wordt dit door de overheid

Lees meer

Mestgassen, moderne oplossingen om er veiliger mee te werken

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022

Jaar in jaar uit gebeuren er ongelukken in de sectoren die met mestgassen te maken hebben. Verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie zijn allemaal termen die hier van toepassing kunnen zijn. In dit artikel vertelt BaSystemen kort en bondig: Wat zijn mest

Lees meer

Gas meten in besloten ruimtes

Gepubliceerd op: 13 oktober 2022

Gas meten in besloten ruimtes, misschien wel het meest voorkomende vraag die wij bij BaSystemen mogen beantwoorden. In dit artikel behandelt BaSystemen kort en bondig Wat zegt de regelgeving over besloten ruimtes? Welke opties zijn er om gas vroegtijdig te

Lees meer

Containergassen meten

Gepubliceerd op: 10 oktober 2022

Naar schatting bevat 5-10% van de vrachtcontainers die Nederland binnenkomen bevat toxische gassen of dampen. In dit artikel vertelt BaSystemen kort: Nederlandse regelgeving omtrent containergassen, Gasmeten, Vervolgstappen die je kan nemen bij hoge waarden van

Lees meer

Biogasinstallaties en de arbowet

Gepubliceerd op: 10 oktober 2022

Biogasinstallaties en arbowet. We komen het steeds vaker tegen: Vergisters die op gebied van veiligheid en gezondheid aan de tand worden gevoeld door de inspectie. Zeer begrijpelijk, maar niet altijd even leuk. In dit artikel legt BaSystemen kort en krachtig uit: Gevaren

Lees meer

Explosiegevaar meten voor stof en gas

Gepubliceerd op: 10 oktober 2022

Voornamelijk de chemische industrie, maar bijvoorbeeld ook de voedingsindustrie of zelfs boeren bedrijven hebben te kampen met explosiegevaar. In dit artikel beschrijft BaSystemen kort en krachtig: Basis van een explosie, Nederlandse regelgeving omtrent

Lees meer

Kwikdamp meten

Gepubliceerd op: 10 oktober 2022

Regelmatig krijgen we vragen over kwik, soms ook wel kwikzilver genoemd. In Nederland worden per jaar enkele tonnen kwik als bijproduct gewonnen bij aardgaswinning.  In dit artikel behandelt BaSystemen kort en bondig: Waar tref je Kwikdamp aan? Wat zegt de

Lees meer

Welke geluidsmeter past bij mijn toepassing?

Gepubliceerd op: 10 oktober 2022

Je wilt een geluidsmeting gaan doen en bent op zoek naar een meetinstrument die geschikt is voor jouw specifieke toepassing. Wanneer gebruik je welk instrument en aan welke norm moet je voldoen? De apparatuur komt in allerlei soorten en maten, waardoor

Lees meer

Wat is een PID meter?

Gepubliceerd op: 11 augustus 2022

Wat is een PID meter? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag en leggen we uit hoe een PID meter werkt. Met een Photo Ionisatie Detector kan een grote reeks aan Vluchtige Organische Componenten (VOC) gemeten worden. Met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) wordt

Lees meer