Missie en visie

BaSystemen is ervan overtuigd dat werken het leven moet kunnen verrijken zonder aanslag op het lichaam, de gezondheid en milieu.

BaSystemen heeft hierbij als missie om de beste partner in de BeNeLux (België, Nederland en Luxemburg) te zijn op het gebied van meetapparatuur ten behoeve van arbo, milieu en veiligheid.

Dagelijks werkt onze organisatie aan deze doelstelling met onze kernwaarden in acht genomen, namelijk; Plezier, Veiligheid en Gezondheid.