Face Fit Testen? Hoe werkt dat?

Face fit testen? Hoe werkt dat?

Beginnen met face fit testen? In dit artikel leggen we je uit hoe dat precies in zijn werk gaat. Ook geven we je een aantal handige tips mee om het face fit testen nog makkelijker te maken.

Wat is een face fit test?

Face fit testen is het testen van de pasvorm van een specifiek masker op het gezicht van de drager van het adembeschermingsmiddel. Elk gezicht is anders, dus het is niet zomaar aan te nemen dat één type masker goed past op het gelaat van elk van uw medewerkers. Het zekerstellen van de juiste ‘fit’ is uitermate belangrijk voor de bescherming van uw medewerkers. Het dragen van een adembeschermingsmiddel doe je namelijk niet zonder reden, maar om mogelijk aanwezige blootstelling tot een minimum te reduceren.

Er zijn verschillende adembeschermingsmiddelen op de markt, zoals wegwerpmaskers (uitgedrukt in FFP1, FFP2 of FFP3 beschermingsklasse), halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers. Ook CBRN (militaire) gasmaskers, PAPR’s (Powered Air-Purifying Respirators) en SCBA’s (Self-Contained Breathing Apparatus) zijn vormen van ademhalingsbescherming waarbij de adequate pasvorm essentieel is.

Is face fit testen verplicht?

Face fit testen is in Nederland anno 2019 enkel verplicht in de asbestsector. Dat wil zeggen, elke professional die in aanraking komen met asbest bij inspectie en/of sanering en ademhalingsbescherming draagt, dient een face fit test te ondergaan. De Stichting Ascert voert op basis van een convenant met het Ministerie van SZW een aantal taken uit in het werkveld asbest. Een van hun taken is het toezien op het uitvoeren van face fit testen. Bij dragers van volgelaatsmaskers is het de verplichting om jaarlijks te face fit testen.

Ook in andere sectoren is face fit testen steeds belangrijker aan het worden. Bedrijven in de Olie & Gas en Chemie nemen hierin veelal het voortouw. Ook brandweer Nederland is zich bewust van de noodzaak van face fit testing. Internationaal wordt bevestigd dat dit één van de belangrijkste aspecten is binnen het adembeschermingsbeleid van bedrijven. De Occupational Health & Safety Administration (OSHA), de Health & Safety Executive (HSE) en Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn het hier unaniem over eens. In onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is face fit testen een verplichting voor elke gebruiker van adembescherming!

Kwantitatief of kwalitatief face fit testen?

Face fit testen kan zowel kwalitatief als kwantitatief. Volgens het HSE 282/28 (meest toegepaste face fit test protocol in Nederland) is kwantitatief face fittesten verplicht voor alles behalve wegwerpmaskers. Dient er namelijk betere ademhalingsbescherming gedragen te worden, is de juiste pasvorm nog belangrijker! Kwalitatief face fit testen gebeurt middels een subjectieve proef waarbij de testpersoon dient aan te geven of hij of zij het testmiddel (bijvoorbeeld een zoetstof) kan proeven terwijl het masker gedragen wordt. Kwantitatief face fit testen gebeurt door een objectieve methode, namelijk het meten van het aantal partikels buiten het masker versus het aantal partikels binnen het masker. Door deze twee hoeveelheden door elkaar te delen ontstaat een zogenaamde Fit Factor. Een verhouding die kwantificeert hoe goed de pasvorm daadwerkelijk is voor de specifieke combinatie persoon X + masker X. Hoe hoger de Fit Factor hoe beter. Het HSE 282/28 protocol schrijft een minimale Fit Factor van 100 voor, bij gebruik van wegwerpmaskers en halfgelaatsmasker. Alle beter beschermende middelen zoals een volgelaatsmasker en SCBA, dienen een minimale Fit Factor van 2000 te behalen.

Het HSE 282/28 protocol schrijft een gestandaardiseerde face fit test voor. Een officiële face fit test bestaat uit zeven activiteiten, die voor kunnen komen tijdens een werkdag. Normaal en diep ademen, hoofd bewegen, praten maar ook het voorover buigen komt voor in de test. Op deze manier kan een zo eerlijk mogelijk beeld worden verkregen van de Fit Factor.

AccuFIT9000 Face Fit Tester

Met de AccuFIT9000 haalt u de meest moderne kwantitatieve fit tester in huis. Kwantitatief fit testen wordt voorgeschreven door onder andere NIOSH en OSHA. Het meetprincipe wat wordt gehanteerd staat bekend als CPC, ofwel Condensation Particle Counting. Internationaal wordt deze als de meest accurate en representatieve methode gezien. Het uitvoeren van een kwantitatieve fit test kan middels verschillende protocollen. De meest toegepaste in Europa is het zogenaamde HSE protocol (HSE 282/28). Ook wordt het OSHA protocol regelmatig gebruikt, met name door internationale bedrijven met komaf uit de Verenigde Staten. Wilt u meer weten over dit innovatieve meetinstrument? Neem dan contact met ons op, zodat onze specialisten u kunnen helpen!

 

 

AccuFit 9000® PRO

De AccuFit 9000® PRO is een innovatieve kwantitatieve FaceFit Tester voor tal van adembeschermingsmiddelen zoals FFP1/2/3 Wegwerpmaskers, N95/N97/N99 Wegwerpmaskers, Halfgelaatsmaskers, Volgelaatsmaskers, CBRN (Militaire) gasmaskers, PAPR’s (Powered Air-Purifying Respirators) of SCBA’s (Self-Contained Breathing Apparatus).

Het apparaat is aan te schaffen bij BaSystemen en eveneens beschikbaar in de huurvloot. Meer weten over deze kwantitatieve FaceFit Tester? Bekijk de productpagina of neem gerust contact op met een van onze specialisten.