Deze opleiding is erkend door de SKO-Hobéon en levert u als veiligheidskundige één Hobéon SKO studiepunt op. Normaliter duurt deze cursus één dag. Om deze cursus online aan te kunnen bieden is deze opgebouwd uit drie sessies gegeven op drie dagen.

Data:        Vrijdag 8, 15 en 22 mei 2020
Tijd:          10.00 – 12.00 uur
Platform:   Microsoft Teams
Kosten:     150 euro exclusief BTW per deelnemer

Tijdens deze online cursus wordt begonnen met een uitleg van de wetgeving, afgeleid van Europese richtlijnen, vervolgens wordt uitgelegd hoe de dagelijkse blootstelling kan worden bepaald uit meetresultaten en tijdsduur. Maatregelen ter verlaging van de blootstelling worden ook besproken. Naast theoretische uitleg gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met metingen en berekeningen, tenslotte wordt stilgestaan bij de effectiviteit van gehoorbeschermers. Tijdens deze cursus maken we o.a. gebruik van (delen van) de Europese Richtlijn 2003-10-EG (Lawaai), de norm ISO 9612 en het Arbobesluit.

Docent: Bas Möllenkramer, Möllenkramer training

Voor nadere informatie of opgave neem contact op met:
Henrick van Niekerk
+31642651783
henrick@basystemen.nl