Elektromagnetische Velden

Elektromagnetische velden ontstaan bij opwekking, transport of gebruik van elektriciteit, het opwarmen van materialen door inductie en het draadloos verzenden van informatie. Werknemers hebben soms te maken met sterkere straling dan waar de bevolking aan wordt blootgesteld.

Sinds 1 juli 2016 is een nieuwe richtlijn van kracht die werknemers moet beschermen tegen blootstelling aan elektromagnetische velden die schade aan de gezondheid of veiligheidsrisico’s kunnen veroorzaken.

BaSystemen levert meetinstrumenten die volgens wettelijke normen en richtlijnen elektromagnetische velden kunnen meten. Ook over de bijpassende probes kunnen we u uitgebreid adviseren.