Hittestressmeter

Hittestressmeter nodig? Heatstress kan een groot probleem vormen bij zwaar industrieel werk. Hittestress komt met name voor bij werk in industriële installaties en opslagtanks en in besloten ruimten waar de zon op schijnt. Het hittestress-risico wordt nog verhoogd doordat medewerkers hun werk moeten doen in beschermende, afsluitende kleding en vaak met ademluchtbescherming.

Maar ook in fabriekshallen kan hittestress tot hyperthermie, zonnesteek, hoofdpijn, concentratieverlies en ongelukken. Voorkomen van heatstress kan door te meten met een WBGT-meter.

Enig resultaat