Vast opgestelde gasdetectie

Vast opgestelde gasdetectie wordt veelvuldig toegepast in gebieden waar mogelijk toxisch of brandbaar gas vrij kan komen, omdat deze gassen er geproduceerd, opgeslagen of gebruikt worden. Voor veel industriële omgevingen is vast opgestelde gasdetectie onmisbaar om het veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. Het implementeren van een vast opgesteld gasdetectiesysteem (bestaande uit controllers, transmitters en signaalgevers) vergt de nodige specialistische kennis. BaSystemen kan u hierin van A tot Z voorzien